آیین افتتاح دفتر جدید نمایندگی شهرستان زرندیه

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اخبار
  4. chevron_left
  5. آیین افتتاح دفتر جدید نمایندگی شهرستان زرندیه

دومین دفتر شهرستانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در شهرستان زرندیه به همت هیات مدیره دوره نهم سازمان خریدار شد و با حضور فرماندار ،رییس و اعضا هیات مدیره و مسئولین شهرستان زرندیه در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ تیرماه سال ۱۴۰۲ افتتاح شد.

دکتر علیرضا حبیبی ریاست محترم سازمان در مراسم افتتاحیه  گفت: هدف از ساخت این دفتر در حوزه عملکرد شامل ارائه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر پنج شهر و سه شهرک صنعتی شهرستان زرندیه است.

حبیبی افزود: شهرستان زرندیه بعد از خمین دومین شهرستانی است که دفتر مستقل سازمان نظام مهندسی دارد و سومین ساختمان نظام مهندسی استان نیز در شهرستان ساوه با توجه بعه مجوزات قانونی که گرفته شده احداث خواهد شد.

فهرست