نمایندگی ساوه /نوبران / غرق آباد

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی ساوه /نوبران / غرق آباد
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱رضا سقاییمدیر نمایندگیعمران
۲سید ابوالحسن شاهرخیعضو هیأت اجرایی و مسئول بازرسی گازمکانیک
۳محسن مرادیعضو هیأت اجراییمعماری
۴امیر صفامسئول رفاهی
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱مهدیه شریف زادهامور اجرایی۰۸۶-۴۲۲۴۸۷۰۵
۲مصطفی صفایی نیاامور مالی۰۸۶-۴۲۲۴۸۷۰۷
۳الهام جعفریامور اداری۰۸۶-۴۲۲۴۸۷۰۶
۴سمیه خرمواحد بازرسی گاز۰۸۶-۴۲۲۴۸۷۰۵
۵فاطمه احمدیامور اداری۰۸۶-۴۲۲۴۸۷۰۵
۶حسین بهنام فرخدمات۰۸۶-۴۲۲۴۸۷۰۵

ساوه – خیابان کارگر – انتهای کارگر ۲۰ – پلاک ۸۹

کد پستی: ۳۹۱۸۹۳۵۷۱۱

تلفن: ۰۸۴۴۲۲۴۸۷۰۵ – ۰۸۶۴۲۲۴۸۷۰۶  – ۰۸۶۴۲۲۴۸۷۰۷

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱رضا سقاییمدیر نمایندگیعمران
۲سید ابوالحسن شاهرخیعضو هیأت اجرایی و مسئول بازرسی گازمکانیک
۳محسن مرادیعضو هیأت اجراییمعماری
۴امیر صفامسئول رفاهی
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱مهدیه شریف زادهامور اجرایی۰۸۶-۴۲۲۴۸۷۰۵
۲مصطفی صفایی نیاامور مالی۰۸۶-۴۲۲۴۸۷۰۷
۳الهام جعفریامور اداری۰۸۶-۴۲۲۴۸۷۰۶
۴سمیه خرمواحد بازرسی گاز۰۸۶-۴۲۲۴۸۷۰۵
۵فاطمه احمدیامور اداری۰۸۶-۴۲۲۴۸۷۰۵
۶حسین بهنام فرخدمات۰۸۶-۴۲۲۴۸۷۰۵
آدرس

ساوه – خیابان کارگر – انتهای کارگر ۲۰ – پلاک ۸۹

کد پستی: ۳۹۱۸۹۳۵۷۱۱

تلفن: ۰۸۴۴۲۲۴۸۷۰۵ – ۰۸۶۴۲۲۴۸۷۰۶  – ۰۸۶۴۲۲۴۸۷۰۷

اخبار

گزارش تصویری سفر به شهرستان ساوه

سفر مدیر امورنمایندگی شهرستان ها ،  انفورماتیک، کنترل نقشه ها و نماینده کمیته دفاتر به شهرستان ساوه و گفت و گو در خصوص حل مشکلات مهندسین شهرستان ساوه در محل دفتر نمایندگی این شهرستان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ انجام شد.

مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

Representation مراسم اعطاء احکام مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با حضور هیات مدیره سازمان، بازرسین و مدیران دفاتر صبح دیروز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی برگزار شد.
فهرست