گزارش تصویری سفر به شهرستان ساوه

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اخبار
  4. chevron_left
  5. گزارش تصویری سفر به شهرستان ساوه

سفر مدیر امورنمایندگی شهرستان ها ،  انفورماتیک، کنترل نقشه ها و نماینده کمیته دفاتر به شهرستان ساوه و گفت و گو در خصوص حل مشکلات مهندسین شهرستان ساوه در محل دفتر نمایندگی این شهرستان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ انجام شد.

فهرست