پروانه اشتغال حقوقی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. پروانه اشتغال حقوقی

باتوجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقوقی ها و دفاتر مبلغ یک میلیون تومان می باشد. (لینک دانلود جدول لایحه)

ضمنا حق عضویت سال ۱۴۰۱ حقوقی ها و دفاتر مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار تومان می باشد.

پروانه اشتغال به کار شرکت خدمات آزمایشگاهی

پروانه اشتغال به کار شرکت مجری حقوقی

مدارک

تعهد محضری مدیرعامل ، اعضای هییت مدیره و شاغلین تمام وقت

فرم درخواست صدور ، تمدید و اعمال تغییرات پروانه  مجری حقوقی

فرم مشخصات سازنده

چک لیست مدارک و شرایط مجری حقوقی

متن درخواست ضبط اصل پروانه اشتغال بکار حقیقی

فرم بازدید دفتر

مبلغ یک میلیون تومان یا پرداخت مابه التفاوت :

شماره شبا     :  ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۶۳۰۲۰۰۹۰۰۱

شناسه واریز  :   ۳۴۹۰۳۶۳۸۲۱۴۰۱۲۰۰۰۱۰۳۶۳۰۲۰۰۹۰۰۱

شماره حساب : ۴۰۰۱۰۳۶۳۰۲۰۰۹۰۰۱

ضمنا واریز وجه در کلیه شعبی که افراد متقاضی دارای حساب می باشند امکان پذیر می باشد .

نامه درخواست و معرفی اعضا

تعهد مدیرعامل در خصوص پرداخت حق بیمه شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی

فرم اعلام سوابق حرفه ای

جداول صلاحیت مضاعف

گردش کار
بخشنامه ها

پروانه اشتغال به کار شرکت ناظر و طراح حقوقی

فهرست