اطلاعیه گواهینامه های کد های ۴۱۱ و ۴۱۳ و ۴۱۴ رشته مکانیک نظارت و طراحی ۳ به ۲

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه گواهینامه های کد های ۴۱۱ و ۴۱۳ و ۴۱۴ رشته مکانیک نظارت و طراحی ۳ به ۲
 قابل توجه مهندسین محترم رشته مکانیک
گواهینامه های  زیر آماده تحویل می باشند:
تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها کد ۴۱۳
تدابیر لازم در صرفه جویی کد ۴۱۴
تاسیسات سرمایی گرمایی و تعویض هوای مطبوع کد ۴۱۱
لطفا از ساعت ۸ لغایت ۱۱ به واحد آموزش سازمان مراجعه نمایید.
با تشکر
فهرست