اطلاع رسانی ثبت نام دوره ارتقای اجرای ۳ به ۲ و ۲ به ۱ مرکز جهاد دانشگاهی استان مرکزی شهریور ۱۴۰۰

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاع رسانی ثبت نام دوره ارتقای اجرای ۳ به ۲ و ۲ به ۱ مرکز جهاد دانشگاهی استان مرکزی شهریور ۱۴۰۰

جهت  ثبت نام دوره ارتقای اجرای ۳ به ۲ و  2 به ۱  به لینک زیر مراجعه کنید

http://jdrouyesh.ir/reg

فهرست