فراخوان ثبت نام جهت انتخاب مدیر نمایندگی ها

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. فراخوان ثبت نام جهت انتخاب مدیر نمایندگی ها

در اجرای مواد (۸) و (۱۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و ماده (۷۶) و بند ف ماده (۱۱۴) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی و به منظور همکاری در تنسیق امور کنترل و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و ارتباط بیشتر سازمان استان با اعضای شهرستان ها و ساماندهی مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای نسبت به

 فراخوان ثبت نام جهت انتخاب مدیر نمایندگی های شهرستان استان (ساوه/ خمین/ محلات/ دلیجان/ تفرش/ شازند/ زرندیه/ آشتیان/ فرمهین/ داودآباد/ کمیجان/ کارچان/ قورچی باشی/ نیم ور)  اقدام نماید .

لذا متقاضیان و افراد واجد شرایط ثبت نام می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ از طریق لینک ذیل نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ تمدید شد)

شرایط داوطلبین:

۱-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲-داشتن پروانه اشتغال پایه یک در یکی از رشته های اصلی هفت گانه و در صورت نبود داوطلب پایه یک ) در شهرهای آشتیان /فرمهین/داودآباد/کمیجان/کارچان /قورچی باشی /نیم ور ) متقاضیان پایه دو در رشته های اصلی نیز میتواند ثبت نام نمایند.

۳- رعایت دستورالعمل اجرایی بند ۸ ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول تعارض منافع را فراهم اورد .

تبصره :  عدم استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی در مدت زمان مسولیت و عدم عضویت در دفاتر طراحی و نظارت و مجری و شرکت های حقوقی عضو سازمان الزامی است.

۴- عدم هرگونه رابطه استخدامی با سازمان استان ، وزرات راه و شهرسازی ، وزارت کشور، شهرداری ها ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر مراجع صدور پروانه و عدم عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا

۵-نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر( ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر،  با اخذ معرفی نامه از سازمان الزامی است)

۶-داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی علمی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی

۷-نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی (ارائه گواهی عدم سوء پیشینه با اخذ معرفی نامه از سازمان الزامی است)

۸-داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۹-نداشتن محکومیت انتظامی درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب (ارائه گواهی عدم محکومیت شورای انتظامی الزامی است)

 

فهرست