اطلاعیه دوره آنلاین آشنایی با روش های گودبرداری کد ۸۱۳ مدرس آقای دکتر رستمی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه دوره آنلاین آشنایی با روش های گودبرداری کد ۸۱۳ مدرس آقای دکتر رستمی

اطلاعیه دوره آنلاین آشنایی با روش های گودبرداری کد ۸۱۳ مدرس آقای دکتر رستمی

لینک ورود به کلاس

http://meet.iau-arak.ac.ir/a2

 

فهرست