اطلاعیه ثبت نام دوره های ارتقای ۲ به ۱ نظارت و طراحی مکانیک تابستان ۱۴۰۰

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه ثبت نام دوره های ارتقای ۲ به ۱ نظارت و طراحی مکانیک تابستان ۱۴۰۰

ثبت نام دوره های ارتقای  2  به ۱ نظارت و طراحی مکانیک  تابستان ۱۴۰۰

جهت ثبت نام دوره مجازی در مرکز علمی کاربردی هپکو به لینک http://www.hepco-uast.ac.ir/course/

جهت ثبت نام دوره مجازی  در دانشگاه آزاد به لینک http://sabt.iau-arak.ac.ir/

فهرست