اطلاعیه شماره (۶) هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در خصوص تخلفات انتخاباتی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. دسته بندی نشده
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه شماره (۶) هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در خصوص تخلفات انتخاباتی

اطلاعیه شماره (۶) هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در خصوص تخلفات انتخاباتی

به اطلاع اعضا محترم سازمان نظام مهندسی استان مرکزی می رساند بر اساس نظام نامه انتخابات (فصل دوازدهم) موارد زیر تخلف انتخاباتی محسوب می شود و رعایت نکردن این موارد توسط هر عضو از سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها مشمول بند ” ج ” ماده ۲۳آئین نامه بوده، همچنین موجب تعقیب متخلف از طریق مراجع ذیربط، خواهدبود. ضمناً محکومیت وی توسط شورای انتظامی استان، پس از اتمام دوره تعلیق اعمال خواهد شد:

الف- سوء استفاده از امکانات سازمان استان به هر نحو، برای تبلیغات شخصی له یا علیه یک فرد یا افراد یا گروه خاص.

ب- تبلیغ علیه هریک از نامزدها یا توهین و اهانت یا انتشار مطالب کذب درباره نامزدها به هر صورت اعم از سخنرانی،نوشته یا در فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی.

پ- ثبت نام به عنوان نامزد عضویت در هیات مدیره با مدارک غیر واقعی، نادرست یا دستکاری شده.

ت- اعطای رأی بیش از یک بار به هر طریق اعم از اینکه راساً یا به جای شخص دیگر صورت بگیرد.

ث- هرگونه تبانی در اعطای رأی، خرید و فروش رأی به هر نحو و به هر صورت.

ج- انتشار هرگونه مطلب توهین آمیز و اهانت بار یا انتشار مطالب کذب نسبت به برگزارکنندگان انتخابات اعم از اعضای هیات های اجرائی یا دستگاه نظارت به هر صورت اعم از سخنرانی، نوشته یا در فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی.

چ- عدم همکاری رئیس، هیات رئیسه، خزانه دار و هیات مدیره سازمان استان در حسن برگزاری انتخابات یا ایجاد مانع در روند اجرا یا عدم تامین هزینه های آن.

هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

فهرست