اطلاعیه دوره طراحی اتصالات در سازه ها کد ۳۲۰ مدرس آقای دکتر علیمحمدی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه دوره طراحی اتصالات در سازه ها کد ۳۲۰ مدرس آقای دکتر علیمحمدی

دوره طراحی اتصالات در سازه ها کد ۳۲۰ مدرس آقای دکتر علیمحمدی

لینک ورود به دوره : http://meet.iau-arak.ac.ir/a25/

لینک آزمون : http://ecourse.iauec.ac.ir/login/index.php
شماره پشتیبان :۳۳۶۶۹۲۱۶

فهرست