اطلاعیه دوره آنلاین معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی کد ۱۱۲ مدرس خانم مهندس دهبان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه دوره آنلاین معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی کد ۱۱۲ مدرس خانم مهندس دهبان

دوره آنلاین معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی کد ۱۱۲ مدرس خانم مهندس دهبان

لینک ورود به کلاس

http://meet.iau-arak.ac.ir/a21/

لینک آزمون: http://ecourse.iauec.ac.ir/login/index.php
شماره پشتیبان : ۳۳۶۶۹۲۱۷

فهرست