اطلاعیه تقویم دوره های ارتقای اجرای عمران و معماری پایه ۳ به ۲ و ۲ به ۱

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه تقویم دوره های ارتقای اجرای عمران و معماری پایه ۳ به ۲ و ۲ به ۱

اطلاعیه تقویم دوره های ارتقای اجرای عمران و معماری پایه ۳ به ۲ و ۲  به ۱  دانشگاه آزاد اراک

لینک دوره آشنایی با روش های گودبرداری ?

جهت ثبت نام به لینک روبرو مراجعه فرمایید

لینک دوره روش های ساخت فناوری نوین و اجرای ساختمان و جزییات اجرایی کد ۸۱۴ ???

جهت ثبت نام به لینک روبرو مراجعه فرمایید

لینک دوره نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری کد ۸۱۵

جهت ثبت نام به لینک روبرو مراجعه فرمایید

فهرست