اطلاعیه لیست افراد شرکت کننده در پک سوم ورود به حرفه اجرا و لینک کلاس و آزمون آنلاین

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه لیست افراد شرکت کننده در پک سوم ورود به حرفه اجرا و لینک کلاس و آزمون آنلاین

اطلاعیه لیست افراد شرکت کننده در پک دوره های ورود به حرفه اجرا ( گروه سوم سال ۱۴۰۰)و لینک کلاس و آزمون آنلاین

فهرست