اطلاعیه دوره آنلاین روش های ساخت و فن آوری نوین کد ۸۱۴ مهندس صورتگر دانشگاه آزاد

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه دوره آنلاین روش های ساخت و فن آوری نوین کد ۸۱۴ مهندس صورتگر دانشگاه آزاد

دوره آنلاین روش های ساخت و فن آوری نوین کد ۸۱۴ مهندس صورتگر دانشگاه آزاد

 تاریخ کلاس ۳شهریور لغایت ۵ شهریور ۱۴۰۰

لینک دوره

http://meet.iau-arak.ac.ir/a18/

فهرست