اطلاعیه دوره مجازی الزامات هماهنگی مدیریت اجرای ساختمان کد ۱۱۶ مدرس مهندس شعبانیان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه دوره مجازی الزامات هماهنگی مدیریت اجرای ساختمان کد ۱۱۶ مدرس مهندس شعبانیان

دوره مجازی الزامات هماهنگی مدیریت اجرای ساختمان کد ۱۱۶ مدرس مهندس شعبانیان

لینک ورود به دوره :

http://meet.iau-arak.ac.ir/a19/

فهرست