اطلاعیه دوره مجازی بکارگیری استانداد ها مقررات ملی کد ۱۱۱ مدرس دکتر نورییان دانشگاه آزاد اسلامی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه دوره مجازی بکارگیری استانداد ها مقررات ملی کد ۱۱۱ مدرس دکتر نورییان دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعیه دوره مجازی بکارگیری استانداد ها مقررات ملی کد ۱۱۱ ارتقای معماری ۳ به ۲ مدرس دکتر نورییان دانشگاه آزاد  اسلامی

لینک ورود به کلاس

http://meet.iau-arak.ac.ir/a8/

فهرست