ثبت نام متقاضی جهت بررسی نقشه های برق

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. ثبت نام متقاضی جهت بررسی نقشه های برق
احتراما در راستای نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی با موضوع کنترل و بازبینی طراحی نقشه ها و کنترل رعایت مقررات ملی ساختمان در طراحی نقشه ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان درنظر دارد باتوجه به مصوبه هیات مدیره از طریق مصاحبه و آزمون از همکاران واجد شرایط جهت بررسی های نقشه های برق قرارداد همکاری با شرایط :
۱-حضور در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا نمایندگی ها ، ۱۰۰ ساعت در ماه ۲- پرداخت حق الزحمه به صورت حقوق ثابت به مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان و درصدی از متراژ کنترل نقشه ها منعقد نماید. لذا همکاران رشته مهندسی برق دارای شرایط ذیل از طریق لینک ذیل اقدام نمایند:

۱-دارای صلاحیت طراحی پایه یک

۲-عدم محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا طی هفت سال گذشته

۳-رعایت دستورالعمل اجرایی بند ۸ ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اجتناب از اموری که زمینه و موجبات تعارض منافع را فراهم آورد.(با رعایت بخشنامه موسوم به تعارض منافع)

۴-عدم استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی در مدت زمان همکاری

۵-عدم عضویت در دفاتر طراحی و شرکت های حقوقی عضو سازمان.(بعد از عقد قرارداد)

۶-عدم سوء پیشینه و سابقه محکومیت قضائی

۷-نداشتن فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

تقاضای ثبت نام خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ از طریق لینک ثبت نام در سایت ثبت نمایند.

فهرست