اعمال جریمه در ضریب اولویت برای مهندسین در صورت انصراف کار

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. اعمال جریمه در ضریب اولویت برای مهندسین در صورت انصراف کار

مطابق با بند ۶ صورتجلسه هیات مدیره محترم سازمان به شماره ۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ، مقرر گردید جریمه در ضریب اولویت برای مهندسینی که پس از انتخاب کار و برنده شدن انصراف می دهند به این صورت اعمال گردد:

  1. اولین کار انصرافی (در یک سال) کسر ۳۰ درصد از متراژ همان کار
  2. دومین کار انصرافی کسر ۶۰ درصد از متراژ همان کار
  3. سومین کار انصرافی کسر ۱۰۰ درصد از متراژ همان کار
فهرست