به اطلاع می رساند لینک ثبت نام قطعی برای شرکت کنندگان در مسابقه معماری ساختمان جدید سازمان، فعال شده است

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. به اطلاع می رساند لینک ثبت نام قطعی برای شرکت کنندگان در مسابقه معماری ساختمان جدید سازمان، فعال شده است

به اطلاع می رساند لینک ثبت نام قطعی برای شرکت کنندگان در مسابقه معماری ساختمان جدید سازمان، فعال شده است. لطفا مهندسینی که ثبت نام اولیه ایشان مود تائید قرار گرفته، جهت ثبت نام قطعی به لینک زیر مراجعه نمایند:
http://www.arak-nezam.ir/preregistration/contestpayment.aspx

لازم به ذکر است که آخرین مهلت ثبت نام قطعی به دلیل تاخیرات به وجود آمده ، از ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ به ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ تغییر یافته است .

فهرست