سفر اعضا هیات مدیره به شهرستان ساوه روزپنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اخبار
  4. chevron_left
  5. سفر اعضا هیات مدیره به شهرستان ساوه روزپنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳

جلسه هم اندیشی هیات مدیره سازمان با مجریان ذیصلاح شهرستان ساوه روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ در محل دفتر نمایندگی این شهرستان  برگزار شد. در این نشست مجریان شهرستان ساوه  در خصوص چالش های ساخت و ساز و مشکلات مهندسان در این حوزه به بحث و تبادل نظر پرداختند و پرسش های خود را با خزانه دار سازمان و اعضا هیات مدیره و بازرس سازمان مطرح کردند.

در ادامه این سفر جلسه مشترک آقای مهندس شفقت خزانه دار سازمان با آقای مهندس غفاری معاون شهرسازی شهرداری ساوه در خصوص رفع مشکلات سامانه ثبت الکترونیک گزارشات مرحله ای مهندسین ناظر در محل سالن جلسات شهرستان ساوه برگزار شد و مقرر گردید در طی یک ماه آینده این سامانه راه اندازی شود.

در حاشیه این سفر اعضا هیات مدیره از ساختمان جدید خریداری شده برای نمایندگی ساوه بازدید نمودند.

فهرست