اسامی افراد مجاز برای شرکت در کلاس و آزمون اجرای ساختمانهای بتنی(کد۸۱۲)

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اسامی افراد مجاز برای شرکت در کلاس و آزمون اجرای ساختمانهای بتنی(کد۸۱۲)

 اجرای ساختمانهای بتنی(کد۸۱۲)-مجازی(ارتقا-کسری ۴۸-۴۹)

تاریخ و ساعت کلاس:

 پنجشنبه ۱۴ بهمن ساعت ۲۱-۱۴

جمعه ۱۵ بهمن ساعت ۱۹-۸

شنبه ۱۶ بهمن ساعت ۲۱-۱۴

نام جلسه: آموزش دوره های نظام مهندسی

         رمز عبور : پیامک می گردد

تاریخ و ساعت آزمون: یکشنبه ۲۴ بهمن ساعت ۱۸:۰۰

نام کاربری و رمز ورود (هر دو) : پیامک می گردد.

کانال تلگرام اطلاع رسانی: @jdmsnezam

شماره تماس پاسخگو در زمان امتحان:۴۲۲۲۶۷۰۰-۴۲۲۱۵۳۰۰ -توجه: آزمون نمره منفی ندارد.

فهرست