روزهای حضور واحد بازرسی آبفا

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. دسته بندی نشده
  4. chevron_left
  5. روزهای حضور واحد بازرسی آبفا

واحد بازرسی آبفا سازمان نظام مهندسی:

همکاران و مالکین محترم:

با عنایت به تصمیمات هییت مدیره محترم سازمان درخصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی و کاهش حضور حداکثری در محل کار ،به آگاهی میرساند انجام امور اداری آبفا با هماهنگی مدیریت سازمان در روزهای چهارشنبه و دوشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل کار انجام میپذیرد.

فهرست