لیست مراکز خرید طرف قرارداد بن دانش آموزشی – ۱۴۰۲

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. لیست مراکز خرید طرف قرارداد بن دانش آموزشی – ۱۴۰۲

تاریخ استفاده از بن ها :

۱۴۰۲/۰۶/۲۷ الی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

همراه داشتن کارت ملی و تلفن همراه ( شماره تلفن ثبت شده در پورتال سازمان) در هنگام خرید الزامی می باشد.

فهرست