تمدید مهلت تحویل مدارک مسابقه طراحی معماری ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به دبیرخانه

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اخبار
  4. chevron_left
  5. تمدید مهلت تحویل مدارک مسابقه طراحی معماری ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به دبیرخانه

به اطلاع شرکت کنندگان در مسابقه طراحی معماری ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی می رساند با توجه به درخواست های رسیده مبنی بر تمدید مهلت تحویل مدارک مسابقه به دبیرخانه ، تاریخ مورد نظر ، پایان وقت اداری روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ، تعیین و اعلام می گردد.
همچنین رعایت موارد زیر الزامی است :

۱. ابعاد شیت نقشه ها ۵۰ در ۷۰ و شیت بندی به صورت افقی روی فوم برد باشد .
۲. درج نام و نام خانوادگی ، هرگونه کد یا علامت روی شیت ها ممنوع است و موجب حذف کار از مسابقه خواهد شد.
۳. هنگام تحویل مدارک مسابقه به دبیرخانه، رسید یا تصویر فیش واریزی مربوط به ثبت نام قطعی میبایست ارایه گردد.

⚜ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

فهرست