سئوالات متداول

1-آیا مسئول دفتر طراحی می تواند فاقد پروانه یا پروانه دار اما فاقد صلاحیت طراحی باشد؟

خیر مسئول دفتر طراحی باید شخص حقیقی پروانه دار و دارای صلاحیت طراحی در یکی از رشته های هفتگانه ساختمان باشد.(محدودیت پایه وجود ندارد)

2- شروط اصلی جهت پذیرش فرد به عنوان مسول دفتر چیست؟

1-پروانه دار، دارای صلاحیت طراحی در یکی از رشته های هفتگانه ساختمان
2-اشتغال تمام وقت در دفتر طراحی(کنترل از طریق سوابق بیمه انجام می شود)
3- ساکن استان مرکزی

3-آیا مسول دفتر بصورت همزمان می تواند مجری باشد؟

خیر با توجه به اینکه لازمه فعالیت در هر دو این مشاغل، احراز شرایط اشتغال تمام وقت است امکان فعالیت همزمان یک فرد در این دو نوع فعالیت وجود ندارد.

4-آیا اعضای دفاتر می تواند بصورت همزمان از سایر صلاحیت های مندرج در پروانه در سایر انواع حقوقی ها استفاده کنند؟

خیر، امکان فعالیت همزمان یک شخص در دو نوع فعالیت حقیقی و حقوقی وجود ندارد.

5-آیا مسول یا عضو دفتر می تواند از صلاحیت نظارت خود بصورت همزمان استفاده کند؟

بله با توجه به اینکه هر دو نوع این فعالیت ها حقیقی هستند و نظارت فعالیت تمام وقت محسوب نمی شود امکان فعالیت همزمان فرد در هر دو وجود دارد.

6-آیا پروانه دفتر تک نفره هم صادر میشود؟

بله لیکن به جهت سهولت در پذیرش پروژه های طراحی توصیه میشود اعضای دفتر شامل حداقل یک نفر از هریک از  4 رشته اصلی (عمران، معماری، برق، مکانیک) باشد.

پاسخ خود را پیدا نکردید؟

درصورتی که پاسخ سئوال خود را پیدا نکردید میتوانید آن را برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم. همچنین با ارسال سئوال خود به ما کمک میکنید تا این صفحه را کامل‌تر کنیم.