تودیع و معارفه نماینده حراست اداره کل راه و شهرسازی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اخبار
  4. chevron_left
  5. تودیع و معارفه نماینده حراست اداره کل راه و شهرسازی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

? تودیع و معارفه نماینده حراست اداره کل راه و شهرسازی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

♦️ در جلسه مورخ ۹۹.۰۸.۲۰ مراسم تودیع نماینده حراست اداره کل راه و شهرسازی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، با حضور مدیرکل اداره راه و شهرسازی، مدیر حراست و رییس اداره ساختمان و مسکن اداره کل راه و شهرسازی و اعضا هیات مدیره سازمان برگزار شد.
♦️ رییس سازمان در خصوص امور ارجاع نطارت اتوماتیک، اجرای نرم افزار مالی اجرایی و فرآیندهای سازمان و عدم برخورد شهرداری ها با گزارشات تخلفات مهندسان ناظر توضیحاتی ارائه نمود.
♦️ اعضا هیات مدیره نیز در خصوص تعرفه پایین، مشکلات اجرای نماها در استان و درخواست برگزاری جلسه کارگروه بررسی و تدوین قوانین نماها، مذاکرات و برنامه هیات مدیره جهت همکاری با صداوسیمای استان مرکزی جهت تولید کلیپ هایی که در جهت فرهنگ سازی قوانین مهندسی انجام شده است، گزارشاتی ارائه نمودند.
♦️ مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی در ابتدای سخنان خود ضمن اعلام رضایت از عملکرد رییس و هیات مدیره سازمان و توانمند خواندن مدیریت فعلی سازمان و تقدیر از راه اندازی سیستم ارجاع نظارت اتوماتیک و شفاف سازی ارجاعات نظارت به مهندسین برای اولین بار در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، دستور پیگیری درخواست های رییس سازمان را صادر و مقرر شد جلسه ای با معاونت محترم پیشگیری قوه قضاییه پس از برگزاری جلسه کارشناسی در سازمان نظام مهندسی برگزار گردد.
♦️ دکتر محمدی مدیر حراست اداره کل راه و شهرسازی نیز طی سخنانی از هماهنگی هیات مدیره سازمان در امور فیمابین از جمله برگزاری آزمون های ورود به حرفه اجرا تقدیر و‌تشکر نمودند و همچنین از زحمات مهندس قربانی در طی مدت همکاری تقدیر نمودند.
♦️ در پایان جلسه از زحمات مهندس قربانی تقدیر و تشکر بعمل آمد و مهندس اسفندیاری ضمن معرفی در جلسه معارفه گردید.

فهرست