مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده ( نوبت دوم )

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اخبار
  4. chevron_left
  5. مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده ( نوبت دوم )

مجمع عمومی  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ در سالن فرهنگ سرای شهرصنعتی با حضور هیات مدیره سازمان و مهندسین سازمان برگزار گردید.

فهرست