خدمات سلامت

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. خدمات سلامت

لینک نوبت دهی آزمایشات غربالگری و بینایی سنجی

لینک نوبت دهی آزمایشات غربالگری و بینایی سنجی و سایر خدمات سلامت کلیک فرمایید

خدمات سلامت

ردیفنوع خدمتمرکز ارائه خدمتتخفیفتلفن
۱آزمایش غربالگریآزمایشگاه بزرگمهررایگان۳۲۲۳۸۳۸۷
۲دندانپزشکیمرضیه لطفعلیان۱۵ درصد تخفیف۳۲۲۱۵۸۲۲
۳دندانپزشکیدکتر خسرو احمدی۱۵درصد تخفیف۳۲۲۱۵۸۲۹
۴دفتر مشاورهمرکز مهر اندیش۲۰ درصد تخفیف۳۴۱۲۰۴۱۲
۵دفتر مشاورهمرکز باور۲۰درصد تخفیف۳۲۲۱۴۴۳۳
۶فیزیوتراپی تواناخانم نوروزی۲۰ درصد تخفیف۳۲۲۴۰۸۱۱
۷فیزیوتراپیخانم زنگنه۲۰ درصد تخفیف۳۲۲۳۰۵۱۲
۸سالن ماساژ و لاغریبه اندام۲۰ درصد تخفیف---
۹خرید لنز و عینکعینک سازی نوین۲۰ درصد تخفیف
۱۰مشاوره یاریمشاوره یاری۲۰ درصد تخفیف۰۹۹۱۸۱۴۱۴۰۴
۱۱فیزیوتراپی سلامتفیزیوتراپی سلامت۲۰ درصد تخفیف۳۳۱۲۱۰۲۰
۱۲دندانپزشکیدکتر نیلوفر کثیری۲۰ درصد تعرفه مطب
۱۵ درصد خدمات زیبایی
۳۳۱۲۷۴۴۴
۱۳دندانپزشکیدکتر شادی صدوق۲۰ درصد
۱۴دندانپزشکیدکتر الهام رضوانی۱۵ درصدمحلات
فهرست