خدمات سلامت

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. خدمات سلامت

لینک نوبت دهی آزمایشات غربالگری و بینایی سنجی

لینک نوبت دهی آزمایشات غربالگری و بینایی سنجی و سایر خدمات سلامت کلیک فرمایید

نوع خدمتمرکز ارائه خدماتتخفیفپروانه دارهاکلیه اعضاخانواده هاتلفن
آزمایش غربالگریدکتر دانشمندرایگانبله---------------------۳۲۲۱۶۶۰۰
بینایی سنجیخانم فلورا حیدربیگیرایگانبله-----------نیم بها۳۴۲۲۰۲۸۲
خدمات پوست و زیباییمطب خانم دکتر عبیری۱۵درصد تخفیفبلهبلهبله۳۲۲۱۴۲۱۵
دندانپزشکیکلینیک پورسینا۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبله۳۲۲۳۴۶۶۶
دندانپزشکیخانم دکتر نجف آبادی۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبله۳۲۲۳۱۰۸۰
دندانپزشکیدکتر خسرو احمدی۱۵درصد تخفیفبلهبلهبله۳۲۲۱۵۸۲۹
دفتر مشاورهمرکز مهر اندیش۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبله۳۴۱۲۰۴۱۲
دفتر مشاورهمرکز باور۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبله۳۲۲۱۴۴۳۳
فیزیوتراپیمدائن(خانم دکتر شهرجردی)۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبله۳۲۲۲۷۵۷۷
فیزیوتراپیتوانا (خانم نوروزی)۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبله۳۲۲۴۰۸۱۱
فیزیوتراپیخانم زنگنه۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبله۳۲۲۳۰۵۱۲
خرید لنز و عینکعینک سازی حیدربیگی۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهآدرس:خیابان شهید بهشتی ساختمان دکتر بلالی
سالن ماساژ و لاغریبه اندام۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهآدرس:خیابان ۱۷متری ملک جنب چرم مشهد
خرید لنز و عینکعینک سازی نوین۲۰ درصد تخفیفبلهبلهبلهپاساژ امیرکبیر
فهرست