خدمات سلامت

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. خدمات سلامت

لینک نوبت دهی آزمایشات غربالگری و بینایی سنجی

لینک نوبت دهی آزمایشات غربالگری و بینایی سنجی و سایر خدمات سلامت کلیک فرمایید

خدمات سلامت

ردیفنوع خدمتمرکز ارائه خدمتتخفیفتلفن
۱آزمایش غربالگریکلینیک دانشمندرایگان۳۲۲۲۱۰۵۴
۲بینایی سنجیخانم فلورا حیدربیگیرایگان۳۴۲۲۰۲۸۲
۳خدمات پوست و زیباییخانم دکتر عبیری۱۵ درصد تخفیف۳۲۲۱۴۲۱۵
۴دندانپزشکیکلینیک پورسینا۲۰ درصد تخفیف۳۲۲۳۴۶۶۶
۵دندانپزشکیدکتر نجف آبادی۲۰ درصد تخفیف۳۲۲۳۱۰۸۰
۶دندانپزشکیدکتر خسرو احمدی۱۵درصد تخفیف۳۲۲۱۵۸۲۹
۷دفتر مشاورهمرکز مهر اندیش۲۰ درصد تخفیف۳۴۱۲۰۴۱۲
۸دفتر مشاورهمرکز باور۲۰درصد تخفیف۳۲۲۱۴۴۳۳
۹فیزیوتراپی مدائنخانم دکتر شهرجردی۲۰ دصد تخفیف۳۲۲۲۷۵۷۷
۱۰فیزیوتراپی تواناخانم نوروزی۲۰ درصد تخفیف۳۲۲۴۰۸۱۱
۱۱فیزیوتراپیخانم زنگنه۲۰ درصد تخفیف۳۲۲۳۰۵۱۲
۱۲خرید لنز و عینکعینک سازی حیدربیگی۲۰ درصد تخفیف---
۱۳سالن ماساژ و لاغریبه اندام۲۰ درصد تخفیف---
۱۴خرید لنز و عینکعینک سازی نوین۲۰ درصد تخفیف
۱۵مشاوره یاریمشاوره یاری۲۰ درصد تخفیف۰۹۹۱۸۱۴۱۴۰۴
۱۶فیزیوتراپی سلامتفیزیوتراپی سلامت۲۰ درصد تخفیف۳۳۱۲۱۰۲۰
۱۷دندانپزشکیدکتر نیلوفر کثیری۲۰ درصد تعرفه مطب
۱۵ درصد خدمات زیبایی
۳۳۱۲۷۴۴۴
فهرست