برگزاری دوره آموزشی مجازی روشنایی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. برگزاری دوره آموزشی مجازی روشنایی

? جهت ثبت نام به لینک
https://www.golnoor.com/webinar
مراجعه نمایید
? محدودیت نفرات داردسریعتراقدام نمایید
? بعداز اتمام ثبت نام پیامک تاییدبه شماره همراه ثبت شده ارسال می گردد
? ثبت نام رایگان می باشد
? لینک وبینار به شماره همراه ارسال میگردد.
?واحد آموزش و کمیته برق سازمان استان مرکزی

فهرست