اطلاعیه لیست افراد مجاز شرکت در دوره مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE کد ۷-۸۱۱ (گروه دوم دانشگاه صنعتی)

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه لیست افراد مجاز شرکت در دوره مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE کد ۷-۸۱۱ (گروه دوم دانشگاه صنعتی)

استاد دوره: دکتر جمشیدی

تاریخ  و ساعت برگزاری دوره:  ۱۳ شهریور ساعت ۱۳

تاریخ و ساعت برگزاری آزمون: ۲۱ شهریور ساعت ۱۵

آدرس محل تشکیل کلاس: اراک، خیابان دانشگاه، دانشگاه صنعتی اراک، ساختمان امیرکبیر

فهرست