اطلاع رسانی به ناظرین درخصوص انتخاب کار

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. اطلاع رسانی به ناظرین درخصوص انتخاب کار

مهندسین ناظر گرامی در کل استان، به اطلاع می رساند باتوجه به بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیات مدیره محترم سازمان، اعمال ممنوعیت اخذ بیش از یک کار در ۴۸ ساعت برای ناظرین اعمال گردید. بنابراین در انتخاب کار مورد نظر دقت لازم را داشته باشید.

فهرست