اطلاع رسانی آزمون مجازی مصالح و فناوری های نوین ساختمان کد ۱۱۳

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاع رسانی آزمون مجازی مصالح و فناوری های نوین ساختمان کد ۱۱۳

اطلاع رسانی آزمون مجازی  مصالح و فناوری های نوین ساختمان کد ۱۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی اراک

لینک ورود به آزمون:

http://ecourse.iauec.ac.ir/login/index.php
شماره پشتیبان : ۳۳۶۶۹۲۱۷

فهرست