آگهی ثبت نام بازرس ۱۴۰۰

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. آگهی ثبت نام بازرس ۱۴۰۰

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی درنظر دارد در اجرای مفاد ماده ۱۸، ۱۱ قانون نظام مهندسی و ۸۱ و ۸۲ و ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی درخصوص انتخاب بازرسین سازمان نظام مهندسی از افراد واجد شرایط متقاضی ثبت نام بعمل آورد لذا متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ از طریق لینک ذیل نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شرایط داوطلبین

۱-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲-داشتن پروانه اشتغال پایه یک در یکی از رشته های اصلی هفت گانه

۳-نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر( ارائه گواهی موارد مورد نظر با اخذ معرفی نامه از سازمان الزامی است)

۴-داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی علمی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی

۵-نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی (ارائه گواهی عدم سوء پیشینه با اخذ معرفی نامه از سازمان الزامی است)

۶-داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۷- رعایت دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره ۳۰۲۷۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ و اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول تعارض منافع را فراهم اورد .

۸-عدم استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی در مدت زمان مسولیت بازرسی.

تبصره-اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند.

۹-دارابودن حداقل ده سال سابقه کار حرفه ای پس از اخذ پروانه اشتغال و گذشتن حداقل دو سال از اخذ صلاحیت پایه یک

۱۰-نداشتن محکومیت انتظامی درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب (ارائه گواهی عدم محکومیت شورای انتظامی الزامی است)

توضیح : افرادی که شرایط ثبت نام را طبق بندهای بالا دارند میتوانند نسبت به ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایند و فرصت تسلیم استعلامهای لازم مندرج در بندهای فوق توسط متقاضی حداکثر ۲۰ روز از پایان مهلت ثبت نام خواهد بود و درصورت عدم ارائه مستندات از لیست متقاضیان خارج خواهند شد .

لینک ثبت نام

 

فهرست