قابل توجه مهندسین محترم که لیست بیمه آنها از طریق سازمان ارسال می شود

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. قابل توجه مهندسین محترم که لیست بیمه آنها از طریق سازمان ارسال می شود

??قابل توجه مهندسین محترم که لیست بیمه آنها از طریق سازمان ارسال می شود
باتوجه به اجرایی شدن بخشنامه۶۷۰/۱ سازمان تامین اجتماعی ازابتدای شهریور ماه سالجاری امکان دریافت فیش بیمه تامین اجتماعی ماهانه برای مهندسین بصورت انفرادی وازطریق سایت سازمان تامین اجتماعی(فایل راهنما ) فقط امکان پذیرمی باشد وحق بیمه های شهریورماه نیزبزودی ازطریق واحدمالی سازمان عودت خواهدشد.

فهرست