“آگهی دعوت به همکاری”

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. دسته بندی نشده
  4. chevron_left
  5. “آگهی دعوت به همکاری”

"آگهی دعوت به همکاری"

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی درنظر دارد براساس مصوبه هیأت مدیره نسبت به انتخاب و جذب مسئول روابط عمومی از بین متقاضیانی که شرایط ذیل را داشته باشند اقدام نماید :
۱- مدرک تحصیلی حداقل لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی ، و یا سایر رشته های تحصیلی مرتبط.
۲- دارا بودن سوابق فعالیت حرفه ای مرتبط و موفق.
۳- حداکثر سن ۴۵ سال.
۴- عدم سوء پیشینه و سابقه محکومیت قضایی و نداشتن فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .
* متقاضیان واجد شرایط می بایست نسبت به تکمیل فرم موجود در سایت سازمان به آدرس www.markazieng.ir و ارسال الکترونیکی مدارک لازم به ایمیل مدیریتی سازمان به آدرس info@markazieng.ir حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ اقدام نمایند و مدارک لازم نیز تحویل سازمان گردد ، ضمناً به مدارک ناقص یا مدارکی که بعد از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
* از متقاضیان ثبت نام شده مصاحبه تخصصی و عمومی بعمل خواهد آمد./
* نسبت به ارسال مدارک شناسایی و تحصیلی و رزومه کاری ضمیمه فرم مذکور اقدام نمایید.

فهرست