جلسه مشترک مسئولین دفاتر طراحی با کمیسیون انرژی در خصوص ویرایش چهارم مبحث ۱۹

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اخبار
  4. chevron_left
  5. جلسه مشترک مسئولین دفاتر طراحی با کمیسیون انرژی در خصوص ویرایش چهارم مبحث ۱۹

جلسه مشترک کمیسیون انرژی سازمان و مسئولین دفاتر طراحی سازمان در خصوص ویرایش چهارم مبحث نوزدهم روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی برگزار شد.

در این جلسه با توجه به اینکه صدور پایان کار برای ساختمان های مشمول این قانون منوط به اخذ حداقل رده انرژی می باشد در خصوص ضوابط و مقررات مربوطه و همچنین روش های طراحی ساختمان و تکمیل چک لیست طراحی ویرایش جدید مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

فهرست