کنترل فیزیکی نقشه ها ی تاسیسات مکانیک در ساختمان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. کنترل فیزیکی نقشه ها ی تاسیسات مکانیک در ساختمان

همکاران محترم با هماهنگی انجام شده با سازمان مقرر گردید سه روز در هفته کنترل فیزیکی نقشه ها ی تاسیسات مکانیک در ساختمان شماره ٢ انجام شود لذا برنامه هماهنگ شده برای حضور همکاران کمیته کنترل نقشه به شرح ذیل می باشد:
روز های
شنبه ساعت ١٢ الی ١۴
دوشنبه ساعت ١٢ الی ١۴
چهارشنبه ساعت ١٢ الی ١۴
———————————————-
همکاران محترم در دفاتر توجه داشته باشند ساعت تحویل نقشه ها تا قبل از ساعت ١١ صبح روز های تعیین شده در ساختمان شماره ٢ می باشد و از حضور در حین رسیدگی و تجمع جدا خودداری گردد.
از لطف و همکاری شما سپاسگزارم.
گروه تخصصی مکانیک – خوانساری

فهرست