اطلاعیه واحد صدور پروانه درخصوص امور صدور، تمدید و ارتقا

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه واحد صدور پروانه درخصوص امور صدور، تمدید و ارتقا

باتوجه به حجم پرونده های موجود در واحد صدور پروانه خواهشمند است جهت ارائه مدارک و مستندات جدید جهت صدور، تمدید و ارتقا ، از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ به واحد مذکور مراجعه فرمائید.

فهرست