با توجه به موج سوم بیماری کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. با توجه به موج سوم بیماری کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی

با توجه به موج سوم بیماری کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی ، تنها افرادی که اقدام به دریافت نوبت از طریق سامانه نوبت دهی سازمان نموده اند و اقدام به رعایت موارد بهداشتی در مراجعه حضوری می نمایندرا پذیرش خواهد نمود.

فهرست