اعضای هیأت اجرایی دهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اخبار
  4. chevron_left
  5. اعضای هیأت اجرایی دهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی سازمان انتخابات اعضا هیات اجرایی دهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در تاریخ ۱۰ خرداد ماه برگزار شد.

در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین آیین نامه اجرایی دهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در تاریخ دهم خرداد ماه ۱۴۰۳ انتخابات تعیین اعضای هیات اجرایی در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی با حضور مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان ، اعضای دستگاه نظارت استان و ۱۴ نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید و افراد ذیل با اکثریت آرا انتخاب گردیدند:
آقایان:
۱_احمد مومنی هزاوه ( رییس )
۲_فرهنگ صورتگر ( نایب رییس )
۳_سعید حسنی ( منشی )
۴_مجتبی حامدی خواه ( عضو هیات اجرایی )
۵_فرهاد عزیزمحمدی ( عضو هیات اجرایی )
۶_رضا شیرینی( عضو هیات اجرایی )
۷-حسین جیریایی( عضو هیات اجرایی )

فهرست