اسامی افراد مجاز برای شرکت در کلاس و آزمون مبانی سلامت HSE /کد ۸۱۱-۷ مرکز جهاد دانشگاهی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اسامی افراد مجاز برای شرکت در کلاس و آزمون مبانی سلامت HSE /کد ۸۱۱-۷ مرکز جهاد دانشگاهی

تاریخ و ساعت آزمون: یکشنبه  ۱۶ آبان ساعت ۱۸

آدرس سایت آزمون آنلاین : exam.jde.ir  نام کاربری و رمز ورود (هر دو) : پیامک می گردد.

شماره تماس پاسخگو در زمان امتحان:۴۲۲۲۶۷۰۰-۴۲۲۱۵۳۰۰

توجه: آزمون نمره منفی ندارد.

فهرست