جلسه کمیسیون فناوری های نوین ساختمان شورای مرکزی چهارشنبه (۱۴۰۲/۰۹/۲۸)

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اخبار
  4. chevron_left
  5. جلسه کمیسیون فناوری های نوین ساختمان شورای مرکزی چهارشنبه (۱۴۰۲/۰۹/۲۸)

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان،جلسه کمیسیون فناوری های نوین ساختمان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ تشکیل شد.

در این جلسه سه موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت مقررگرید طی مکاتبه با سازمان استانها و دعوت از نماینده it استانها، تجربیات استانها درخصوص توسعه نرم افزار های مکان محور cis اخذ و برای ایجاد وحدت رویه صورت پذیرد.
و جلسه ای با نماینده کمیته فناوری استان ها درخصوص تدوین نظام نامه کمیته فناوری استانها تشکیل شود. ودر پایان جلسه مقررگردید که سامانه دریافت طرح ها و ایده های فناورانه در وب سایت رسمی شورای مرکزی ایجاد شود و مهندسان سراسر کشور از طریق این سامانه، پروپوزال های پیشنهادی خود را ارایه نمایند. RFP اولیه به شورا ارایه شود

فهرست