دوره نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه مدرس آقای مهندس بیات * جهاد دانشگاهی*

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. دوره نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه مدرس آقای مهندس بیات * جهاد دانشگاهی*

ادامه کلاس کنترل پروژه کد ٨١٧
امروز دوشنبه ساعت ٢٢-١۵

نام کلاس: دوره های نظام مهندسی
نام و‌نام خانوادگی
رمز ۱۲۳۴۵
تاریخ امتحان: یکشنبه ١١ آبان
ساعت آزمون: ١٧:٢٠-١٧

لینکhttp://amjad.jde.ir/mr/

فهرست