انتخابات کمیته دفاتر یک هفته به تعویق افتاد

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. انتخابات کمیته دفاتر یک هفته به تعویق افتاد
انتخابات کمیته دفاتر به مدت یک هفته به تعویق افتاد
متقاضیان ثبت نام عضویت در کمیته می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ نسبت به ثبت نام از طریق پورتال مسئول دفتر اقدام نمایند.
ضمناً انتخابات روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ برگزار می گردد
همچنین ثبت نام کنندگان قبلی نیاز به ثبت نام مجدد ندارند.
فهرست