انتخابات اعضا کار گروه مشورتی دفاتر و شرکت های طراحی استان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. انتخابات اعضا کار گروه مشورتی دفاتر و شرکت های طراحی استان

به نام خدا

«فراخوان برگزاری انتخابات اعضا کار گروه مشورتی دفاتر و شرکت های  طراحی استان »

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در نظر دارد نسبت به برگزاری  انتخابات  اعضای ” کار گروه مشورتی (کمیته) دفاتر و شرکت های طراحی استان  ” از بین کاندیداهای ذیل  در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ بصورت الکترونیکی از طریق پورتال دفاتر و شرکتها از ساعت ۸ لغایت ۱۸ اقدام نماید .

لذا از کلیه مسولین دفاتر و مدیران عامل شرکتهای طراحی دعوت بعمل می آید در تاریخ فوق با مراجعه به پورتال سازمانی دفتر ( شرکت طراحی ) نسبت به مشارکت در فرآیند انتخابات   همکاری نمایند .

تعداد منتخبین ۷ نفر میباشد که هر دفتر میتواند حداکثر به ۷  نفر و حداقل یک نفر رای دهد .

فهرست