اطلاع رسانی دوره آنلاین آشنایی با شرح با شرح وظایف مجری کد ۸۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی اراک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاع رسانی دوره آنلاین آشنایی با شرح با شرح وظایف مجری کد ۸۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی اراک

دوره آنلاین آشنایی با شرح وظایف مجری کد ۸۱۶ مدرس  آقای مهندس صورتگر

لینک ورود به دوره

http://meet.iau-arak.ac.ir/a11/

فهرست