برنامه پک دوره های ورود به حرفه اجرا (گروه #دوم ۱۳۹۹)

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. برنامه پک دوره های ورود به حرفه اجرا (گروه #دوم ۱۳۹۹)

* برنامه پک دوره های ورود به حرفه اجرا (گروه #دوم ۱۳۹۹)

توجه: ( این دوره ویژه مهندسینی است که صلاحیت اجرا را بعد از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ ، بدون شرکت در دوره های ورود به حرفه اجرا کسب کرده اند می باشد.)

فهرست