برنامه پک دوره های ورود به حرفه اجرا (گروه چهارم ۱۳۹۹)-ویژه مهندسینی که شامل دستورالعمل شدند

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. برنامه پک دوره های ورود به حرفه اجرا (گروه چهارم ۱۳۹۹)-ویژه مهندسینی که شامل دستورالعمل شدند

ثبت نام  دوره از طریق سایت مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو و از طریق لینک  http://www.hepco-uast.ac.ir/course/ می باشد.

فهرست