اطلاعیه پیش ثبت نام دوره گاز دو پوندی ( گاز صنعتی ) ویژه مهندسین پایه یک اصلی ناظر و طراح

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه پیش ثبت نام دوره گاز دو پوندی ( گاز صنعتی ) ویژه مهندسین پایه یک اصلی ناظر و طراح

پیش ثبت نام دوره گاز دو پوندی (گاز صنعتی) ویژه مهندسین پایه یک اصلی ناظر و طراح

جهت پیش ثبت نام بایستی شرایط زیر را دارا باشید :

* دارا بودن گواهینامه گاز خانگی یک چهارم پوندی

فهرست